Register | Login

Tylko oryginalne nasiona marihuany. Inne z pokrewnych wystepków wynikajace z zażywania tego wywołującego „falę zbrodni” narkotyku, było: wchodzenie w drogę białemu człowiekowi, bezpośrednie patrzenie białemu człowiekowi po oczy dłużej niż 3 sekundy, dwukrotne spoglądanie na białą kobietę, wyśmiewanie się z białego człowieka itd., itp.

Przechowywaæ w suchym i ch³odnym

Who Voted for this Story


CommentsInstant Approval Social Bookmarking Websites

http://ebookmarked.com

http://bookmarkwish.com

http://ewebbookmark.com

http://jobs.ib2biz.com/

http://ib2biz.com/

http://247ebook.co.uk/

http://savelivelife.com/

http://hollywoodbollywood.me/

http://congressdigital.com/

http://marketing.ib2biz.com/3d gallery live wallpaper

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.